advokatfirmaet falkum

- Spesialisert fagkompetanse innen strafferett

Er du siktet eller tiltalt i en straffesak?

Mange opplever at de står alene dersom påtalemyndigheten bestemmer seg for å ta ut en siktelse. Med vår fagkompetanse og erfaring vil vi hjelpe deg å si tydelig ifra til både politi, påtalemyndighet og domstoler.

Er du fornærmet i en straffesak?

I alvorlige straffesaker vil du i mange tilfeller ha krav på en bistandsadvokat. Vi vil ivareta dine rettigheter både overfor politi, påtalemyndighet og domstoler. Vi vil også hjelpe deg med å kreve voldsoffererstatning.