Om oss

Hver straffesak er unik, uansett om saken er liten eller stor. Hver sak fortjener spesiell oppmerksomhet, høy faglig kompetanse og gode strategiske valg.

Vi tar din straffesak på alvor med den største profesjonalitet. Vi arbeider etter høye etiske retningslinjer og konfidensialitet. Vår erfaring og kompetanse vil hjelpe deg til å oppnå det beste mulige utfallet av din straffesak.

Torgeir T. Falkum

Advokat og Cand.jur./master i rettsvitenskap

Jeg har jobbet som forsvarer siden 2007 og har erfaring fra flere hundre hoved- og ankeforhandlinger i tingrett og lagmannsrett. Jeg har vært oppnevnt forsvarer i noen av Norges mest omfattende og komplekse straffesaker.

Jeg tar også på meg oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker. Dersom du er fornærmet i en alvorlig straffesak vil du i mange tilfeller har rett på oppnevnt bistandsadvokat. Jeg har erfaring fra en rekke oppdrag som bistandsadvokat.

HERMAN SVEEN MICHALSEN

ADVOKAT OG MASTER I RETTSVITENSKAP

Herman har jobbet som forsvarer siden februar 2021 og har erfaring fra en rekke straffesaker i både tingrett og lagmannsrett. Han har tidligere jobbet som juridisk rådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt med spesielt fokus på forvaringsproblematikk og straffegjennomføring.
Herman arbeider hovedsakelig med strafferett, men tar også oppdrag innen barnevern og barnefordeling.