Priser

Du får hovedsakelig dekket advokatbistand av det offentlige dersom du er tiltalt i en straffesak. I endel tilfeller får du dessuten dekket advokatbistand på siktetstadiet.

Er du fornærmet i en straffesak vil du i flere tilfeller også få dekket advokatbistand under etterforskningen og i retten.

Dersom du selv må dekke advokatkostnadene vil vi tydelig gjøre deg oppmerksom på dette, men dette tilhører sjeldenhetene.